Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Oferta naszej firmy obejmuje m.in.
wykonanie takich dokumentów jak:

 • Decyzja środowiskowa (wniosek o wydanie decyzji środowiskowej),
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko (raport oddziaływania
  na środowisko, ROŚ),
 • Operat wodnoprawny,
 • Operat ochrony powietrza (wniosek o wydanie pozwolenia  na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza),
 • Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza,
 • Pozwolenie zintegrowane (wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego),
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • Program ochrony środowiska,
 • Przegląd ekologiczny,

oraz innych opracowań z zakresu ochrony środowiska będących podstawą do uzyskania pozwoleń, decyzji czy innych uzgodnień administracyjnych związanych z ochrona środowiska.


Firma AUDYTOR współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin ochrony środowiska – przyrodnikami, hydrologami, akustykami, itp.

Firma AUDYTOR posiada uprawnienia wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Firma Audytor świadczy usługi z zakresu ochrony środowiska na terenie całego kraju.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód


Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na podstawie art. 131 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz ...

Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie substancji gazowych i pyłowych do powietrza


Wymagane dokumenty i załączniki:
wniosek prowadzącego instalację sporządzony zgodnie z art.184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 ...

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia


Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środow ...