Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Czy dla planowanej myjni samochodowej powstającej w odrębnym budynku i nie związanym ze stacją paliw wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jeśli rzeczywiście planowana jest budowa odrębnego obiektu, w którym będzie funkcjonowała tylko myjnia samochodowa, to nie występuje dla niego obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), które określa inwestycje (przedsięwzięcia), dla których
występuje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z §3, ust. 1, pkt 76 tego rozporządzenia myjnie są wyłączone z tego typu inwestycji (przedsięwzięć).