Tym co nas wyróżnia spośród innych firm jest prowadzenie dokumentacji aż do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej.

Firma Audytor oferuje klientom profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 283, poz. 2839 z dnia 30 grudnia 2004 r.).
Zgłoszenie, powinno zawierać:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5. wielkość i rodzaj emisji;
6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
oraz dowód wniesionej opłaty skarbowej